Trenutno upravljamo s 15 letali.
Naša flota lahko zadovolji vse vaše potrebe.

0
prepeljanih potnikov v letu 2018
0
število obiskanih letališč
0
minut - povprečna dolžina leta
Flota